بەهارنامه

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  266 بینین
ئازیز نەوبەهار .. ئازیز نەوبەهار ..
ئیحیا بی نە فەیز ئازیز نەوبەهار ..
مەنقووش بی فرووش زەمین نە سەد تار
زاتش جە سیفات نەورۆز بی ئیزهار
نیلی دا سەفحەی چەتر ئەخزەری
زێوەر کەرد زەمین شەمس خاوەری
بێ تەعلیم و ڕەنج، بێ موزد و میننەت
«عرضدەقی نائاشکرا» وست بە ئەرز کەریم قودرەت
گوڵان نە هەوای هاموون وەردەن مەوج
زیڕۆح نە زینەت زەمین بەستەن فەوج
ناڵەی قومرییان، نەغمەی عەندەلیب
سۆز عاشقان بێ ڕاز و شەکیب
ساقییان سەرمەست بادەی خومارەن
مەستان نە عورووج وەسڵ دیدارەن
ڕشتەی فیکرشان چون تەلگرافەن
ڕای یەک لەحزەشان نە قاف تا قافەن
نیازم ئێدەن بەی خومارەوە
بەی ئاهەنگ بەزم نەوبەهارەوە
ئیحیا کەی نەورۆز زەمیر وەی تارە
ئازاد بام جە قەید کرمیدەقی نائاشکرا ئەممارە
فەقێناسناوی ئەدەبی حەسرەتمەند بێ قووەت ڕووح
ڕای حەقیق وەنەش چۆن مەبۆ مەفتووح