ایضا در بغداد گفته

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 3 خولەک  206 بینین
ئاهووی تەتاران .. ئاهووی تەتاران ..
دەلیلەی سەر ڕەم ئاهووی تەتاران ..
لەیلای عەرەبوار، شای وەفاداران
وەفات مەجنوون وست نە پای کۆساران
بۆ زەڕڕێ نە عەشق مەجنوون بکەر مەیل
باوەر بە خاتر وەفاداریی لەیل
بنما جەماڵت ئاهووی سەر ڕەوێڵ
قەیس کەر بە مەجنوون سەرهەردەی دوجێل
جەلا دەر توڕڕەی توغرای شاماران
وەفات مەجنوون وست نە پای کۆساران
دانگێ شەو مانۆ کەژاوە کەر بار
وەر نە کۆچ ناقە تاق کەر جە قەتار
پەی دیدەنیی قەیس سادەی جان نیسار
ڕوو نە جەبەڵ کەر بێ سەبر و مەدار
شەیداش کەر بە عەتر مایەی عەتاران
وەفات مەجنوون وست نە پای کۆساران
قامەت وە قەبای زەڕ نیگارەوە
هەر های نە خەیاڵ کارزارەوە
ڕوو نە شادی کەر بە زار زارەوە
جەهد قەیست بۆ نە پێوارەوە
بنیش چەنی قەیس نە سای مەغاران
وەفات مەجنوون وست نە پای کۆساران
نە تۆی شەبستان مەسقەڵ دەر جەبین
گۆش دەر بە ناڵەی قەیس دڵ حەزین
بگیر نە ئاغۆش جێش مەکەر نەفرین
باوەر بە یانە ئەغنام مسکین
بکەر غەمخواریی شای دڵ ئەفگاران
وەفات مەجنوون وست نە پای کۆساران
چل چەنگ وە گێسووی تازە شوورەوە
قەیس بەیۆ جە نەجد بەڕیەی دوورەوە
جام پڕ نە ئاب «الطّهورعەرەبی»ەوە
بدەر بە دەستش لا وە توورەوە
خامۆشش کەرە وێنەی مەیخواران
وەفات مەجنوون وست نە پای کۆساران
........................................دەقی نائاشکرا
ڕازانت مەر چۆن ئیحیا کەردەوە
دڵ پەی قەیس نە داخ دوود دەردەوە
«ابن سلامعەرەبی»ت کوشت نە پەردەوە
مەقبووڵەن دوعای شای شەم ڕوخساران
وەفات مەجنوون وست نە پای کۆساران
ئیزهار کەر شروت ئیقرارت جە نۆ
بنویسە نامەی عەتر عەنبەر بۆ
.....دەقی نائاشکرا موژدەی نامەت پەرێ قەیس بەرۆ
بوانۆ پەرێش جە دامان کۆ
تەسکین دەر دڵەی قەیس نە پەژاران
وەفات مەجنوون وست نە پای کۆساران
تەن نە تۆی خەفتان جبەی مەخمەڵی
لوتفێ جە حوسنت نە عام کەر جەلی
شۆڕش کەر جە بەین فیرقەی جەبەلی
وێت کەر بە ئەسیر شاهـ نەوفەلی
نەوفەل فەنا کەر بە زەهر ماران
وەفات مەجنوون وست نە پای کۆساران
یا شا هەر شەخسێ وەی تەور دڵدار بۆ
شیرین شێوە بۆ، لەیلێ ڕەفتار بۆ
مەحفووز گەزەند دیدەی بەدکار بۆ
چون لەیل وەرین هەر پایەدار بۆ
هەر مانۆ بە شاد پەی دەردەداران
وەفات مەجنوون وست نە پای کۆساران