ساقی فیراقەن

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  224 بینین
ساقی فیراقەن .. ساقی فیراقەن ..
ساقی ها وەعدەی وەقت فیراقەن ..
دڵ نە قەبز و بەست بەنگ و تریاقەن
مونتەزیر بە شورب بادەی ڕەواقەن
هەر حوجرەی دڵەن کاڵای غەم تێشەن
هەر عەیشەن فیرار، شەوق مەینەت کێشەن
هەر هۆشەن مەدهۆش، شادیم ماتەم دا
هەر فیکرەن بەردەن زانوو بە دەمدا
ساقی سا مەیێ، موتریب سەمتوورێ
هەی چەم بینایی، هەی حاڵ حوزوورێ
هەی موغەننی نەزم، هەی بوربوت سازێ
هەی گۆش سرووشێ، هەی دڵ پەروازێ
هەی مەی مەخموورێ، ساقی غەمزەیێ
هەی دەفزەن کەفێ، هەی دەف ڕێزەیێ
فیدای پەنجەت بام، نەی چی، مەقامێ
نەی مەجمەعەی عەیش بە دڵ دەر کامێ
ساقی بۆ بە عیشق پیر خەرابات
ئیحیا کەر قەلبم بەو بادەی حەیات
بە شەمع بادە ڕەوشەن کەر یاران
شکست دەر شیشەی عومر ئەغیاران
گێسوو ئەفشان کەر جە بەین کەتفەین
تەجەللای حوسنت جیلوە دۆ نە عەین
نەی گەرمیی ئاهەنگ گشت ئامادەکەت
با ڕاش حەقیق بۆ نەشئەی بادەکەت
بەو تەور ساف کەرۆ پەردەی زەمیرم
هەنی نەمانۆ نە غەم تەحریرم
دڵ مەست بی وە شورب حەمرا ڕەنگەوە
هەنی نیم وە تەنگ نام و نەنگەوە
«فەقێناسناوی ئەدەبی» دڵ بە مەیل ساقی کەردەن شاد
جە قەید گەزەند دنیا بی ئازاد