گفتار در عبور صراط

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  192 بینین
زومرەی موخلیسین نەو ڕاگەی دەیجوور
هەر کەس بە نەوعێ مەکەران عوبوور
بەعزێ وێنەی بەرق مەکەرۆ گوزەر
بەعزێ وێنەی ڕەعد، بەعزێ چون خەتەر
بەعزێ جە سیرات بە شادی و سوروور
بە «طرفة العينعەرەبی» مەکەران عوبوور
بەعزێ فیرقەشان، بە بێ واقیعات،
مەکەران عوبوور چون تەیر نە سیرات
عوبوور سیرات جە بەعزێ کەسان
چون ئەسپ تازی تەک مەکەن دەوان
چون پیادەی جەڵد بەعزێ نە گوزار
عوبوور بەعزێ چون خەستەی بیمار
ئەهل دۆزەخی مەلەغزۆ پاشان
نار جەحیمەن سزای خەتاشان
ئوممەت موزنیب نەبیی موختار
جە قیتعەی ئەووەڵ مەگێرۆن قەرار
وەی تەور قەرارەن پەرێ موئمینان
بە قەدەر گونا جە نار مەسۆزان
بەعزێ بە ساعات، بەعزێ ڕۆز و ما
بەعزێشان بە ساڵ مەمانۆ نەو جا
بەعزێشان موددەش بە قەڕنەن حیساب
بەعزێشان بە توول دنیا نە عەزاب
زومرەی بێ ئیمان جە نار جەحیم
«كلاًعەرەبی» موئەببەد، جاشانەن موقیم
سینف ئەنبیا، شوهەدا، خاسان
مەکەران عوبوور، سەف سەف بە ئاسان
وەقتێ کافران مەشن پەی دۆزەخ
مەیۆ یەک نیدا نە پەردەی بەرزەخ
نەواتم پێتان: یا بەنی ئادەم
نەکەن ئیتاعەی شەیتان زاڵم
شەیتان بە ئێوە عەدووەن ...دەقی نائاشکرا
بکەن غوڵامیم، ئێدەن ڕێگەی ڕاست
پەی دۆزەخییان جە باب ئەعزەم
مەیۆ یەک سەدا یا بەنی ئادەم
نەواتم پێتان شەیتان لەعین
مەکەن ئیتاعەش عەدووەن موبین؟!
بکەن غوڵامیم ئێدەن ڕێگەی ڕاست
سزای ناڕاستان زیندان و بەڵاست