پیش از دخول جنتیان به بهشت ملک مژده جهت حوریان میبرند و قصورها مزین و حوریان استقبال کنند

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 3 خولەک  216 بینین
فریشتان جە پێش لیوای ئەحمەدی
مەشن پەی جەننەت سەرای سەرمەدی
پەخش مەبان جە قەسر هەشت قیتعەی جینان
مەدەن بەشارەت بە حوور و غیلمان
لیوای حەمد جە پێش سەف ئەنبیا
سوفووف پەس و پێش ئامان پەی دەرگا
خێزۆ جە حۆری شەوق و غەلغەلە
قەسر و کیسرا تاق پڕ نە زەلزەلە
تاووس تەلعەتان مەکەران ئاخێز
قەسر و خیمەگاهـ مەکەن عەتر ئامێز
کول مەبان تەزیین بە لەعل و گەوهەر
ئەلبیسە و حەریر، بافتەی سیم و زەر
سوفووف حۆری و غیلمان پێش و پەس
هەر یەک یەک توحفەی هەدیە نە ڕووی دەس
بەعزێشان چەوگان مورەسسەع جە زەڕ
بەعزێ جە دەستش شەمامەی عەنبەر
بەعزێ ئەلبیسەی زەڕبەفت زەڕی
بەعزێ حەمایڵ ساختەی جەوهەری
بەعزێ بادەی شورب، بەعزێ ئەنگەیین
بەعزێ تاج زەڕ، بەعزێشان نگین
بەعزێ کەمەربەند دانەی قیمەتی
بەعزێ جە توحفەی میوەی جەننەتی
بەعزێ پیاڵەی «شرابا طهورعەرەبی»
بەعزێ ئاب ساف نە هەوای کافوور
بەعزێشان خەرقەی جوببەی حەریر باف
هەر یەک نە دەستش داران یەک توحاف
کول توحفەی وێشان مەکەن موهەییا
کەچ مەکەن حوققەی تاج زەڕ کولا
حوور ئەنبیا مەبان بە پێش سەف
کول ڕاهی مەبان بە شەوق و شەرەف
نە هەر هەشت قیتعە بە شادی و سوروور
حووران پەی قاپیی جەننەت بەی دەستوور
هەر یەک بە ئەنواع لەنجەی غەمزە و ناز
خەرامان خەرام مەیان بە پێشواز
پۆسەن ئیرادەی دارای پڕ کەرەم
هیچ کەس حۆریی کەس نەبینۆ بە چەم
غریو حووران نە جوملەی موشتاق
«سلامُ سلامعەرەبی» خێزۆ جە سوقاق
کول دەست بە سینە مەیان بە سەلام
مەرحەبا گۆیان بە سەد ئیحتیرام
کێشام مونتەزیر فراوان خەیلێ
فەرخوندە تالیع ئیمڕۆ کەرد مەیلێ
کەی شوکر یەزدان مەیۆ بە ئەنجام
نار فیراقت ئامان بە خیتام
نە پێش و نە پەس زومرەی حۆرییان
مەکەن ڕەهنومای قەسرش بە دەوان
هەر کەسێ پەی بەزم عەیش و تەرانە
پەی قەسر وێشان مەبان ڕەوانە
هەر کەسێ نە قەسر تۆی خەیمەگای وێش
ساکین نە بیسات بێ خەوف و ئەندێش
وەقتێ مەشغووڵ بین بە شورب و تەعام
شەعشەعەی ئەنوار شەوق مەدۆ نە عام
ئەهل جەننەتی کول مەبان حەیران
بەو مەشعەلەی نوور مەبان نیگەران
سەلام حەققەن ئەو نوور قەدیم
«سلام قولاً من ربّ رحيمعەرەبی»
نە زایقەی نوور کول مەبان مەدهۆش
ئەتعیمەی جەننات مەکەن فەرامۆش
عەرز مەکەن یا ڕەب ئەنوار سەلام
دوعاشان جە حەق مەیۆ بە ئەنجام