نزول حضرت عیسی علیه السلام

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  272 بینین
پەی دەفع دەججاڵ مەهدی بە خوشووع
مەکەرۆ دوعای خوفیە و تەزەڕڕوع
تەئسیر دوعاش حەق مەکۆ قەبوول
مەسیحا نە زوهر مەکەرۆ نوزوول
ئیمامەن نەودەم مەهدیی هودا
حەزرەت مەسیح مەبۆ موقتەدا
جە دمای نوماز مەنیشان بەهەم
مەکەن شوکر حەق پادشای ئەعزەم
مەسیح و مەهدی با سوپای ئیسلام
مەکەران تەعقیب دەججاڵ بێڕام
مەیاوان پەنەش جە قورب قودووس
مەسیح مەکۆ قەتڵ ئەو دێو سالووس
سوپاهـ ئیسلام بە قووەی جیدال
ماوەرن یێرش پەی سوپای دەججاڵ
بە زۆر بازووی قووەی قەهر و قین
مەکەن قەتڵ و قڕ سوپای کوفر و کین
موفەسسیر نە حەق نوزوول عیسا
هەم دوو ڕیوایەت مەکەران ئەدا
جە بەعضێ ڕاوی وەی تەورەن ئەقوال
«حسب الارادهعەرەبی»ی زات «ذوا لجلالعەرەبی»
سەبەب نوزوول حەزرەت عیسا
دوو حیکمەت دارۆ «من جانب اللهعەرەبی»
ئەووەڵ پەی تەکزیب فیرقەی یەهوودەن
دووەم پەی دەججاڵ دێو مەردوودەن
جە دمای دەججاڵ حەزرەت عیسا
دووبارە موقیم مەبۆ جە سەما
ئەکسەر موفەسسیر جە ئیبنو عەبباس
بە نەقڵ حەدیس وەی تەور دان ئەساس
مەسیح و مەهدی هەردوو ئیتتیفاق
ماوەران بە زەبت مەعموورەی ئافاق
بەتاڵ مەکەن ئیسم سائر ئەدیان
دین موحەممەد مەگێرۆ جیهان
مەهدی پەی تەعزیم ڕوتبەی ڕیسالەت
بە ئەمر مەسیح مەکۆ ئیتاعەت
مەسیح پەی تەعزیم خیتامەت پەنا
بە دین ئەحمەد مەکۆ ئیقتیدا
سکەی سوڵتانی عیسای بن مەریەم
مەیۆ بە ڕەواج نەکولل عالەم
مەسیح سوڵتان بۆ، مەهدی بە ئیمام
ئەڵبەتتە ئوموور مەیۆ بە نیزام
دمای چەند موددەت مەهدیی هودا
مەکەرۆ ڕیحلەت جە «دار الدنياعەرەبی»
جەودما مەسیح بە ئەمر ئیلهام
مەشۆ پەرێ توور چەنی ئیزدیحام
جەم مەکۆ ئەرزاق بێحەدد و شومار
جە توور سینا مەکێشۆ حەسار