ظهور حضرت مهدی

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 3 خولەک  227 بینین
موخبیر سادیق شاهـ سەرمەدی
وەی تەور دان خەبەر دەرحەق بە مەهدی
سوورەت و ئەخلاق ئەو ساحێب زەمان
بە من مەنمانۆ یەقین کەن عەیان
ئەمما ئەو یەک نەقس جە سەکتەی زوبان
چەنی من دارۆ فەرقێ جە میان
تا دەست ڕاستش نەدۆ بە زانوو
نمەیۆ بە نوتق پەرێ گفتوگۆ
کلید فتووح مەعموورەی جیهان
گوشادەن بە دەست ئەو ساحێب زەمان
ئەعلەمەن جە عیلم لەدوننی خەیلێ
بە تەرویج دین پڕ دارۆ مەیلێ
هەم جە نەسل من مەیۆ بە وجوود
مەقبووڵەن دوعاش پەرێ هەر مەقسوود
خەتم وەلییەن ئەو ساحێب سیفات
مەرکەزش شامەن جە حین حەیات
ئیسلام بە مەهدی مەکەن ئیتاعەت
نە مەرکەز شام مەکۆ ئیمامەت
جەودما شوهرەت دەججاڵ لەعین
مەگێرۆ قووەت نە ئێران زەمین
دەججاڵ سوارەن بە یەک دراز گۆش
ئیبتیدا جە شەرق مەیۆ بە خرۆش
هەم جە پێشانیش بە خەتت موبین
تەحریرەن: «هذا دجال لعینعەرەبی»
ئەسڵش یەهوودەن لەعین بەدخوو
یەک دیدە دارۆ نە چیهرە و نە ڕوو
بەین هەر دوو گۆش مەرکەب لەعین
شەست زەرعەن تەمام مەسافەش یەقین
سائیر ئەعزاش بەو تەورەن قیاس
بزورگیی دەججاڵ بەو تەورەن ئەساس
بە ئولووهییەت «نعوذ باللهعەرەبی»
جە بەین عالەم دارۆ ئیددیعا
سوپاییش هەفتاد هەزار یەهوودەن
فیرقەی بێ ئیمان پەیش نە سوجوودەن
عیلمش ئیستیدراج بە سیحر موبین
موسەخخەرشەن جینن و شەیاتین
لای ڕاستش یەک باغ نە عەین نەعیمەن
کۆهـ نار نە چەپ میسلش جەحیمەن
بە سیحر موتڵەق لەعین شەڕڕاڕ
جەمع خەزائین جێش مەبۆ ئیزهار
دەعوای خودایی مەکەرۆ نە عام
نەسارا و یەهوود وەنەش مەبان ڕام
بە زۆر قووەی نەسارا و یەهوود
ئەکسەر جە ئیسلام مەکەرۆ مەردوود
بەعزێ جە ئیسلام جە زیعف ئیمان
ئیددیعای دەججاڵ مەکەن ئیمتیحان
ماچان: سیددیقی تۆ نەی ئیددیعا
ئەموات ئێمە ئەلئان کەر ئیحیا
هەم دەججاڵ چون عیلم «جوکی» مەزانۆ
هەر ئەموات بە ئیسم وێشان مەوانۆ
دەرلەحزە نەوجا دەججاڵ لەعین
بە ئەمرش دەردەم جینن و شەیاتین
ئەوان بە فەرمان دەججاڵ مەردوود
مەبان موبەددەل بەو مەردەی مەقسوود
بە سوورەت ئەخ و ئەب مەبان تەشکیل
ماچان ئەی فرزەند یەقین کەر تەکمیل
خەللاق و ڕەززاق عالەم دەججاڵەن
ئەدیان سەبەق جوملە بەتاڵەن
عاسیان وێش مەدۆ بە جەحیم
جەحیم جە ئەو کەس مەبۆ بە نەعیم
موتیعان وێش مەدۆ بە جەننەت
جەننەت بە دۆزەخ مەبۆ جە قودرەت
نە مەزلەمە و جەبر مەردوود لەعین
سیححەت مەبۆ سەلب جە هەر موئمینین
حەزرەت خزر با نەبیی ئیلیاس
نیدا مەکەران بە عومووم ناس،
بە سەدای بوڵند ماچان دەججاڵەن
موتڵەق کافرەن، حوکمش بەتاڵەن
هەر کەس ئەر جوزئێ ئیمان بی نە دڵ
بە دڵ مەگێران ئەو پەند مەقبوول
هەر کەس ئیمانش کەردەن فەرامۆش
هەرگیز نمەدەن بە پەندشان گۆش
بە موددەی چل ڕۆژ دەججاڵ لەعین
مەکەرۆ تەسخیر مەعموورەی زەمین
بەلدەی حەرەمەین جەمع مەساجید
مەحفووزەن نەو دێو، نە هەر مەکاید
نە تۆی مەساجید «آمينعەرەبی» بە غرێو،
مەکەن دوعای حیفز جە شەڕ ئەو دێو
جەودما دەججاڵ لەعین گومڕا
پەی تەسخیر شام مەکێشۆ سوپا
حەزرەت مەهدی ئیمام ئەنام
مەجمەعەی سوپاش جەم مەکۆ نە شام
قاپیی شەهر شام جیش مەکۆ قەبەل
مەکۆ با دەججاڵ چەند جەنگ و جەدەل
بە ئاخر سوپای لەعین سالووس
جە دەستش فیرار مەکۆ پەی قودووس