zihur ḧizirit mihdî

Li pirtûka:
Komele Şîrî Feqê Qadirî Hemewend
Berhema:
Feqê Qadrî Hemewend (1830-1890)
 3 Xulek  295 Dîtin
muxbîr sadîq şah sermedî
wey tewr dan xeber derḧeq be mehdî
sûret û exlaq ew saḧêb zeman
be min menmano yeqîn ken ’eyan
emma ew yek neqis ce sektey zuban
çenî min daro ferqê ce myan
ta dest řastiş nedo be zanû
nimeyo be nutiq perê giftugo
kilîd fitûḧ me’mûrey cîhan
guşaden be dest ew saḧêb zeman
e’lemen ce ’îlim ledunnî xeylê
be terwîc dîn piř daro meylê
hem ce nesil min meyo be wicûd
meqbûłen du’aş perê her meqsûd
xetim welîyen ew saḧêb sîfat
merkeziş şamen ce ḧîn ḧeyat
îslam be mehdî meken îta’et
ne merkez şam meko îmamet
cewdima şuhret deccał le’în
megêro quwet ne êran zemîn
deccał swaren be yek diraz goş
îbtîda ce şerq meyo be xiroş
hem ce pêşanîş be xetit mubîn
teḧrîren: «hiza dical li’înErebî»
esiłş yehûden le’în bedxû
yek dîde daro ne çîhre û ne řû
beyn her dû goş merkeb le’în
şest zer’en temam mesafeş yeqîn
sa’îr e’zaş bew tewren qyas
bizurgîy deccał bew tewren esas
be ulûhîyet «ni’uz balilhErebî»
ce beyn ’alem daro îddî’a
supayîş heftad hezar yehûden
fîrqey bê îman peyş ne sucûden
’îlimş îstîdrac be sîḧir mubîn
musexxerşen cînin û şeyatîn
lay řastiş yek baẍ ne ’eyn ne’îmen
koh nar ne çep mîsilş ceḧîmen
be sîḧir mutłeq le’în şeřřař
cem’ xeza’în cêş mebo îzhar
de’way xudayî mekero ne ’am
nesara û yehûd weneş meban řam
be zor quwey nesara û yehûd
ekser ce îslam mekero merdûd
be’zê ce îslam ce zî’if îman
îddî’ay deccał meken îmtîḧan
maçan: sîddîqî to ney îddî’a
emwat ême el’an ker îḧya
hem deccał çun ’îlim «cukî» mezano
her emwat be îsim wêşan mewano
derleḧze newca deccał le’în
be emirş derdem cînin û şeyatîn
ewan be ferman deccał merdûd
meban mubeddel bew merdey meqsûd
be sûret ex û eb meban teşkîl
maçan ey firzend yeqîn ker tekmîl
xellaq û řezzaq ’alem deccałen
edyan sebeq cumle betałen
’asyan wêş medo be ceḧîm
ceḧîm ce ew kes mebo be ne’îm
mutî’an wêş medo be cennet
cennet be dozex mebo ce qudret
ne mezleme û cebir merdûd le’în
sîḧḧet mebo selb ce her mu’mînîn
ḧezret xizir ba nebîy îlyas
nîda mekeran be ’umûm nas,
be seday bułind maçan deccałen
mutłeq kafren, ḧukimş betałen
her kes er cuz’ê îman bî ne dił
be dił megêran ew pend meqbûl
her kes îmanş kerden feramoş
hergîz nimeden be pendişan goş
be muddey çil řoj deccał le’în
mekero tesxîr me’mûrey zemîn
beldey ḧeremeyn cem’ mesacîd
meḧfûzen new dêw, ne her mekayd
ne toy mesacîd «amînErebî» be ẍirêw,
meken du’ay ḧîfiz ce şeř ew dêw
cewdima deccał le’în gumřa
pey tesxîr şam mekêşo supa
ḧezret mehdî îmam enam
mecme’ey supaş cem meko ne şam
qapîy şehir şam cîş meko qebel
meko ba deccał çend ceng û cedel
be axir supay le’în salûs
ce destiş fîrar meko pey qudûs