بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  284 بینین
دانای «لم يزلعەرەبی»، دانای «لم يزلعەرەبی»!
زات بێ زەواڵ، دانای «لم يزلعەرەبی»!
مونەززەهـ جە عەیب، بێ شیرک و مەسەل!
خەللاق و ڕەززاق، بێ موزد و بەدەل!
جە قودرەت تۆن جوملە عالەمەین
نیکتەی مومکینات جە هەر زەین و شەین
جە تۆن ئیدارەی زومرەی زی حەیات
موستەقیمیی ئەرز، سەبعەی سەماوات
جە قەهر و لوتفت غەیر نییەن مانیع
غەیر جە تۆ نە جوزء، کول، نییەن سانیع
سەبعەی سەماوات عەرش موعەللا
زەمین و زەمان، ئەشیا و «ما فيهاعەرەبی»
جوملە زوهوورات جە قودرەت تۆن
سەراسەر گەواهـ عەزەمەت تۆن
هەر چی هەن مەحفووز لەوحەی عیلم تۆن
ئاسایش کول نە سای حیلم تۆن
هەر چی هەن بە ئەمر تۆ داران قیام
جوملە منەتبار تۆن نە هەر ئینعام
بار منەتت حەمل عالەمەن
عالەم چون گەردوون قامەتش خەمەن
دیدەی دڵ ئەعمای کونهـ زات تۆن
ئەفکار پەرەگەندەی هەر سیفات تۆن
زوبان لەنگ و لاڵ حەمد و سەنای تۆن
مومکینات زەڕڕەی کۆی کیبریای تۆن
دەروێشناسناوی ئەدەبی تۆ بێ دەرک سادە زەمیری
نەداری با حەق قووەی تەقریری
بە حەق تەفویزەن جوملە ئوموورات
بناڵ نە دەرگای «قاضی الحاجاتعەرەبی»
سەنای حەمد حەق باوەر بە ئەنجام
هەر چەند سەنای زات نەدارۆ خیتام