نە دڵەی خەمان پەی چی خەفتەنی

لە کتێبی:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
بەرهەمی:
سەید یاقۆی ماییدەشت (1808-1881)
 2 خولەک  482 بینین
دڵە وە سەنگ بای ...
هەرزەی هارجایێ ساڵێ وە سەنگ بای
یەی ڕەنگ دوژمن، دووس دووڕەنگ بای
پەرێ ناکەسان حەیفەن وە تەنگ بای
نە دڵەی خەمان پەی چی خەفتەنی
وەی دونیا ڕۆشن مەر نەشنەفتەنی
خرسێ ڕەفیقی لووتی کەردەبی
دایم ڕووحشان وە یەی پەردە بی
نە دڵەی باخی هەردگ هامدەم بییەن
لەو هامدیدا، بڕێ لە خەم بییەن
خرس وات وە لووتی: بینایی چەمانم
ساتێ سەر بنەیر وە ڕووی دامانم
تا من ژەی باخە موستەحفەز مەبووم
کشیکچی خەڵقان دەخڵ زەڕ مەبووم
لووتی کەمەرگاش لەهەم کردەوە
نە سای خانەباخ خەوش بردەوە
چوونکە خوراکی نەوجا میوە بی
وە دەور لێوی شیرەش پێوە بی
مەگەزەیل جەم بییەن وە دەور چاوی
موهڵەت نمەدان بوەروو خەوی
خرس کە ئەیدش دی جەرگی بریان بی
پەی برادەرش دیدە گریان بی
پەخشەپەڕانیی برای وێش مەکەرد
وە نێش ناخوون سینە ڕێش مەکەرد
لوا یەی سانێ وەبێ کینەوە
وە غەزەب ویر داشت، گرت وە سینەوە
چوونکە نادان بی دەست لێش جودا کەرد
کەلەی برای وێش وە تووتیا کەرد
هەرکەس وە دووس نادان ڕزاشەن
ئاخر چوون لووتی، ئینە سزاشەن
سەر یاقوو وە دووس نادان گرتنەت
فرە نییەن مەحنەت زویخاو وەردنەت