خەم لە دڵ خۆت ڕێ مەدە، خەمخوار تۆ ئەڵڵا دەوێ

لە کتێبی:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
بەرهەمی:
سەید یاقۆی ماییدەشت (1808-1881)
 1 خولەک  478 بینین
والیا بواچ دڵ خەمینی کار گەردوون وا دەوێ
خەم لە دڵ خۆت ڕێ مەدە، خەمخوار تۆ ئەڵڵا دەوێ
چەرخ گایێ پورەزال ئاوارە کا لە شاری بەڵخ
عاقبەت جێگەی شوغادیش تیر و تێغ و چا دەوێ
گایێ بۆ رۆستەم وەها سیمورغ تەدبیرێ دەکا
بۆ چووی ڕوویینەتەن تیری گەزی پەیدا دەوێ
موختەسەر ڕەنجی زەمان بۆ پیاوە، بۆ ژن خۆ نییە
هەرکە پیاوە دایمەن لە میحنەتی دونیا دەوێ
ڕاحەت و ڕەنجی زەمان ئینسان بە دەستی خۆی نییە
نیک و بەد هەرچی هەیە لەم چەرخە بێپەڕوا دەوێ
نابرایی شێوەی شێر وەو شوغادە و هەر ئەمە
ناوی مەردی ڕۆستەم و دەستانی ئەوبەرجا دەوێ