جز درگە حق رفتن درها هیچ است

شیعرێکی فارسی
لە کتێبی:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
بەرهەمی:
سەید یاقۆی ماییدەشت (1808-1881)
 1 خولەک  455 بینین
جز درگە حق رفتن درها هیچ است
این دولت و ملک و سیم و زرها هیچ است
افعال جهان نگاه کردم دیدم
نیکی است کە نیکست دگرها هیچ است