جز درگە حق رفتن درها هیچ است

شیعرێکی فارسی
From the Book:
Dîwanî Seyd Yaqoy Mayîdeşt
By:
Seyd Yaqo Mayidasht (1808-1881)
 1 minutes  462 views
جز درگە حق رفتن درها هیچ است
این دولت و ملک و سیم و زرها هیچ است
افعال جهان نگاه کردم دیدم
نیکی است کە نیکست دگرها هیچ است