گاگا شۆنەی چین ڕوو نە ماچینەن

لە کتێبی:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
بەرهەمی:
سەید یاقۆی ماییدەشت (1808-1881)
 2 خولەک  551 بینین
خاوێران خاڵت ...
خەو سەندەن جە خێڵ خاوێران خاڵت
خەرمان داخمان خانان خەیاڵت
جەلا دا جەمین جانان جەماڵت
زوڵف زاهدان زنار پەی بەستەن
موژەت مەیل نە عەین عابد شکەستەن
دەوا دا دەرمان دەروونان دەنگت
ڕەوش دا ڕۆشن ڕۆزگار ڕەنگت
ڕەفتار ڕەونەق ڕوبع مەسکووندا
جەیران حەیران من شی وە هامووندا
قامەتت قەزای قەدری قەزا کەرد
یانەی دەروونیان غەمزە غەزا کەرد
ونەوشەی سیجدەی خاڵت فەرز کەردەن
جەو بۆنە مودام کەچ کەردەن گەردەن
مەندەی لێوتان عەقیق ئەحمەر
ڕشتەی بەندەگیت بەستەن نە کەمەر
غەرەز هەرکەسێ نە سەودای چێوەن
نیم خار خاڵەن، نیم لێوەی لێوەن
نیستیی دینت وە چەم مەدارۆ
دیدەم دین تۆ وە دین مەشمارۆ
سیمار سەفابەخش سەفحەی گوڵانەن
دینت بەیت تەواف کەعبەی دڵانەن
هەنی نەکێشان حاجیان جەفا
تەن نەدان وە جۆر ڕای مەروە و سەفا
بەیان وە تەواف دەور یانەی تۆ
سەر ساوان وە سدق نە ئاسانەی تۆ
بەڵێ کفر زوڵف دین کەردەن بێدین
سامان دان سوورەت سەنەمخانەی چین
بەیزەی کفر زوڵف دینت پێواران
جەو بۆنە مودام لەیل و نەهارەن
ساهر جەوساوە ڕەدای ڕەبانی
پۆشان وە ئاداب دین نەسرانی
گا گۆش وە ئاهەنگ، گوڵبانگ ناقووس
گا سیجدەی سەنەم وە دین مەجووس
گا ساکن نە پای زوڵف پەڕچینەن
گاگا شۆنەی چین ڕوو نە ماچینەن
مەگەر بای شەماڵ خەلیل ئاسای دەور
شکست دا وە بەخت بوتان وە یەک تەور
تا ئەو کفر زوڵف نە دین پێوار بۆ
پەرێ دینداران دین ئاشکار بۆ
وەرنە بیناییم هەی بەرگوزیدە
نە دین مەمانۆ، نە دڵ، نە دیدە
نیستیی سەدجار بەرکەردەی ڕێت بۆ
تا زەڕەی دەرمان دەرد من پێت بۆ