گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 64 ئەنجام
خانای قوبادیسوڵتان ئیبراهیم و نۆشافەرین
سەرەتا
واتن شازادە شەیدای شوور عەشق نیشت وە تۆی کەشتی لوا پەی دەمشق وە تاج و تۆمار، جوق...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیسوڵتان ئیبراهیم و نۆشافەرین
بەڕێکەوتنی شازادە و حەمید و وەزیر بەرەو دەمشق
چۆڵ و بیابان هەردە وە هەردە وێنەی ئاهووان وەڵەد گوم کەردە حەمید بەڵەد بی، وێش ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیسوڵتان ئیبراهیم و نۆشافەرین
ڕۆیشتنی سوڵتان ئیبراهیم بۆ بارەگای نۆش ئافەرین
گۆش بدەن وە ڕاز زەمانەی وەرین بەیان کەم ڕازان شای نۆش ئافەرین سەر تا پا لیباس ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیسوڵتان ئیبراهیم و نۆشافەرین
لە خەو هەستانی نۆش ئافەرین و خۆڕازاندنەوەی خۆی
جە لوتف حەکاک زەمانەی وەرین جە نەو بواچوون داستان شیرین شای نازەنییان نەوتووڵ ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیسوڵتان ئیبراهیم و نۆشافەرین
هاتنی شازادە بۆ لای نۆش ئافەرین بۆ جاری چوارەم
ئیبتیدا بەنام جەهان ئافەرین بواچووم سەنای شای نۆش ئافەرین حەرفێ مەواچووم نەپەر...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیسوڵتان ئیبراهیم و نۆشافەرین
لە خەو هەستانی نۆش ئافەرین و وتووێژکردنی لەگەڵ دایەنەکەیدا
دیباچەی کیتاب نادرەی شیرین وەی تەور بەیان کەرد جە نۆش ئافەرین سەحەر فەراشان خا...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیسوڵتان ئیبراهیم و نۆشافەرین
هاتنی شازادە بۆلای نۆش ئافەرین
دیسان هەم جە نەو شازادەی خوونخوار کەردش ئارەزووی گوڵباغچەی گوڵزار ناگا شازادە ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیسوڵتان ئیبراهیم و نۆشافەرین
وتووێژکردنی مەلیک محەمەد لەگەڵ وەزیردا
گۆش بدەن بەداستان پڕ نە جەفا و دەرد کێ بە دام سەخت موبتەڵا نەکەرد کێ نەوست نە ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیسوڵتان ئیبراهیم و نۆشافەرین
هاتنی شازادە بۆلای نۆش ئافەرین و سەرەڕێ لێ گرتنی لەلایەن مەلیک محەمەدەوە
سەرافان دەور حەکاکان ڕاز وەی دەستوور بیەن ئەی ساز و ئاواز بکەرین تەعریف شازادە...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیسوڵتان ئیبراهیم و نۆشافەرین
بێهۆشبوونی سوڵتان ئیبراهیم و هاتنی نۆش ئافەرین بۆ ڕزگارکردنی
مونشیی ئەی دەوران چەرخ لاجوەرد سەرلەوح ئەی نامە جەدەلکاری کەرد خانا ئەر تۆ فام...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیسوڵتان ئیبراهیم و نۆشافەرین
پەیدابوونی ئەفراسیاو و شەڕکردنی لەگەڵ نۆش ئافەریندا
گۆش دەن بە داستان زەمانەی وەرین وەی تەور کەرد بەیان جە نۆش ئافەرین دارووغەی با...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیسوڵتان ئیبراهیم و نۆشافەرین
گەیشتنی هەواڵی کوژرانی وەزیر و ئەفراسیاو بە جیهانگیر شا
جە تەنخوای کەلام دانایان کار بەی تەور داستان واتن بەتیکرار سەڕافان دەور حەکاکا...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیسوڵتان ئیبراهیم و نۆشافەرین
ڕۆیشتنی نۆش ئافەرین بۆ سەر سەرچاوەی نۆش و بردنی «عەلقەم»ی دێو
گۆش بدەن بەکار چەرخ چەپی واز هەنگامەی عەزیم جەنەو مەبۆ ساز گۆش بدەن بەراز زەما...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیسوڵتان ئیبراهیم و نۆشافەرین
هاتنی عەلقەمی دێو و بردنی نۆش ئافەرین
دادمەن جە دەست ئەی دونیای کەچباز ڕۆژێ هەزار فەن فیتنە مەدۆ ساز ئەی دونیای بێ ش...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
خانای قوبادیسوڵتان ئیبراهیم و نۆشافەرین
فڕاندنی نۆش ئافەرین بەدەستی عەلقەم دێو و بەندکرنی لە کۆشکی سولەیمان لە جەزیرەی موحیتدا
خامە نەغزکێش زەمانەی وەرین بەی تەوربەیان کەرد جە نۆش ئافەرین وەختێ بەرد مەلعوو...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی