گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 32 ئەنجام
جەوهەریدیوانی جەوهەری ب
ئەی جەنابی موستەتاب ئەی سەییدی عالی نەسەب
ئەی جەنابی موستەتاب ئەی سەییدی عالی نەسەب ئەی موریدی قادریی و غەوسی گەیلانی نەسە...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
جەوهەریدیوانی جەوهەری ت
شیعری نەغز و نەسری پڕمەغزت وەکوو ئاوی حەیات
شیعری نەغز و نەسری پڕمەغزت وەکوو ئاوی حەیات گەینە سەر مردووی دڵم إحياء من بعد ال...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
جەوهەریدیوانی جەوهەری ت
موبارەک بێ وەتاغی بەرز و جوانت
موبارەک بێ وەتاغی بەرز و جوانت هەمیشە ئاوەدان بێ دەرک و بانت بە شادی و عیززەت و ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
جەوهەریدیوانی جەوهەری ر
ئەی نەسیمی سوبحدەم وەی شارەزای دەشت و دەر
ئەی نەسیمی سوبحدەم وەی شارەزایی دەشت و دەر خۆم بە قوربانی شنەت بم هەستە زوو بە و...
کوردیی ناوەندی
قەتعە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
جەوهەریدیوانی جەوهەری ر
ئەی جەنابی موقتەدیر ئەی هەمدەمی شەوگاری دوور
ئەی جەنابی موقتەدیر ئەی هەمدەمی شەوگاری دوور بۆچ ڕەفێقی خۆت بەجێهێشت و بەتەنیا چ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
جەوهەریدیوانی جەوهەری
سەلامون عەلەیک عەلەیکەسەلام
سەلامون عەلەیک، عەلەیکەسەلام سولالەی پاکی ڕەسوولی ئەنام جەنابی ئاغای سەییدی سەرو...
کوردیی ناوەندی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
جەوهەریدیوانی جەوهەری غ
گوڵی گوڵزاری نەهری هاتە نێو باغ
گوڵی گوڵزاری نەهری هاتە نێو باغ چرای ساداتی شەمزین هاتە سابڵاغ موبارەک بێ قودووم...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
جەوهەریدیوانی جەوهەری م
جەنابی کاکەمین دایم دۆعاگۆی بەژن و باڵاتم
جەنابی کاکەمین دایم دۆعاگۆی بەژن و باڵاتم بە عێلی حاجی سەرتیپە هەموو فەخر و موبا...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
جەوهەریدیوانی جەوهەری م
نە حیزبی کۆمەڵە و توودە نە پابەندی دیموکڕاتم
نە حیزبی کۆمەڵە و توودە، نە پابەندی دیموکڕاتم نە جوزوی نەهزەتی میللی، نە ئەربابی...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
جەوهەریدیوانی جەوهەری م
هەر دەمانهێنێ و دەمانبا ئیقتیسادی بۆ گەنم
هەر دەمانهێنێ و دەمانبا ئیقتیسادی بۆ گەنم هیچ نەما تەحویلی غەللەی دەم، مەگەر کیر...
کوردیی ناوەندی
تاک
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
جەوهەریدیوانی جەوهەری م
هەوای دیداری یارانی وەتەن کەوتۆتە سەر فکرم
هەوای دیداری یارانی وەتەن کەوتۆتە سەر فکرم هەتا ئەمجار دەیانبینم بە چاوانم خودا ...
کوردیی ناوەندی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
جەوهەریدیوانی جەوهەری م
وەمدەزانی هەر ئەمن ساحیب وجوود و جەوهەرم
وەمدەزانی هەر ئەمن ساحیب وجوود و جەوهەرم بۆ خەتابەت دەست و داوێن پڕ لە لەعل و گە...
کوردیی ناوەندی
دووبەیتی
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
جەوهەریدیوانی جەوهەری م
ئەرێ ئەی پیری شەمزینم ئەرێ ئەی کۆڵەکەی دینم
ئەرێ ئەی پیری شەمزینم، ئەرێ ئەی کۆڵەکەی دینم ئەرێ ئەی ڕۆحی شیرینم، خودا بمکا بە ...
کوردیی ناوەندی
قەتعە
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
جەوهەریدیوانی جەوهەری ن
ڕۆژی جێژن و شادییە یاران وەرن با کۆوەبین
ڕۆژی جێژن و شادییە یاران وەرن با کۆوە بین زاهید و سۆفی وەدەرنێین گوێ نەدەینە واع...
کوردیی ناوەندی
قەسیدە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
جەوهەریدیوانی جەوهەری ن
وا دەڵێن کوردانی ئەتڕافی شیمال مەردانە بوون
وا دەڵێن کوردانی ئەتڕافی شیمال مەردانە بوون باوەفا بوون تالیبی میهر و وەفای بێگا...
کوردیی ناوەندی
قاڵبی نادیار
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن