گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 5 لە کۆی 5 ئەنجام
سەمەند سیابەندۆڤسیابەند و خەجێ
پێشخەبەر
پۆیێما (سیابەند و خەجێ) تێ حەسابکرنێ دەلالییا جماعەتا کوردا و جیکی مەشوور دگرە ن...
کوردیی باکووری
پەخشان
سەمەند سیابەندۆڤسیابەند و خەجێ
سەرێ ١
بهار بوو، بهار، گول - سۆسنا بی ندابوو، ژ بارانێ، کەسک سۆرێ شاخ ڤەدابوو، ئاڤێد ...
کوردیی باکووری
بەیت
سەمەند سیابەندۆڤسیابەند و خەجێ
سەرێ ٢
سیابەند هەسپێ شێ سیار کەتە رێ، چیاڕا چوو، گەلییاڕا دەرباز دبوو، گەلە چەمێد کوڕ و...
کوردیی باکووری
بەیت
سەمەند سیابەندۆڤسیابەند و خەجێ
سەرێ ٣
هەرێ سیابەندێ شەنگینە، تیمارێ ل هەسپێ شێ دخینە، لێ دکە زینێ زەری مێردینە، تەنگ و...
کوردیی باکووری
بەیت
سەمەند سیابەندۆڤسیابەند و خەجێ
سەرێ ٤
جاب دگهیژە کوڕێ میرێ عەرەبا، وەکی سیابەند خەجێ رۆ - نیڤڕۆ، ژ ناڤا ئێلا عەرەبا بر...
کوردیی باکووری
بەیت