بێگانە ئەگەر وەفای ببێ خوێشی منە

از کتاب:
دیوانی شێخ نووری
اثر:
شیخ نوری شیخ صالح (1896-1958)
 1 دقیقه  808 مشاهده
بێگانە ئەگەر وەفای ببێ خوێشی منە
خزمێ کە جەفای ببێ بەدئەندێشی منە
زەهرێ کە موافیق بێ، لەلام دەرمانە
نۆشێ، کە موخالیف بێ، هەمووی نێشی منە