چراغ وەفاتم

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 1 دقیقه  592 مشاهده
چراخ وەفاتم، چراخ وەفاتم
زێنهار، ها، ئاما، وادەی وەفاتم
هوجووم کەرد، ئاما سپای مەماتم
تاراج کەرد ئێقلیم مۆڵک حەیاتم
نەسیب نەهەرکۆ سازا مەزارم
گڵکۆ کەرد نەبەند ڕای ئێختیارم
دەستم دامانت، نەونەمام نۆ
بەشق ئەوکەس کەرد من جیا جە تۆ
چوونکە حەسرەتان وگڵ بەردەی تۆم
«قەیسشخص» وێران ماڵ گیان سپەردەی تۆم
جارجار نەڕووی لۆ تف قەدەم ڕەنجان کەر
تەشریف وەسەرین سەر گڵکۆم باوەر
نەوا شەرارەی دووری باڵای تۆ
چۆن دەستەی ئاێر بگنۆم وەگلکۆ
فیدات بام، حەیفەن وەبۆنەی تۆوە
عالەمێ یەکسەر بسۆ چۆن پووە