یادداشت

از کتاب:
ئاوێنە بچکۆلەکان
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  398 مشاهده
گوڵ یادداشتی خۆی نووسییەوە
نیوەی یادداشت
لەسەر نیگای جوانی ئاو بوو.
ئاو یادداشتی خۆی نووسییەوە
نیوەی یادداشت
لەسەر بەژنی شۆخوشەنگی دارستان بوو.
دارستانیش کە یادداشتی خۆی نووسییەوە
نیوەی یادداشت
لەسەر خاکی دەزگیران بوو.
کە خاکیشم یادداشتەکانی نووسییەوە
هەموو یادداشت
تێکڕای یادداشت
لەسەر دایکی میهرەبانی ئازادی بوو!