گۆڕران

از کتاب:
ئاوێنە بچکۆلەکان
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  353 مشاهده
هەمان باخچە
هەمان درەخت
هەمان کورسی
بەڵام نە هەمان باخەوان.
نە هەمان گەڵا و لقوپۆپ.
نە هەمان عاشق و دڵدار!.