مەودا

از کتاب:
ئاوێنە بچکۆلەکان
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  510 مشاهده
شیعری تۆ هەر تاقە ژوورێ
جێژوانی ئەوینێتی
شیعری تۆ هەر پەنجەرەیەک
ئاسۆی هەموو تێڕوانینێتی
شیعری تۆ هەر کورسی و مێزێ
هەموو گێتی و گەردونێتی
بۆیە شیعرت تەنگەنەفەس
کورتە بنە و
هەرچەند مەترێ
مەودای هەموو فڕینێتی!