میرات

از کتاب:
ئاوێنە بچکۆلەکان
اثر:
شیرکو بیکس (1940-2013)
 1 دقیقه  621 مشاهده
کە کەو ئەمرێ
دوای خۆی بۆ شاخ
چەند قاسپەیەک بەجێدێڵێ.
کە هەنگ ئەمرێ
دوای خۆی بۆ باخ
هەندێ ماچی شیرین شیرین
بەجێدێڵێ.
کە وەختێکیش تاوس ئەمرێ
دوای خۆی هەندێ تێلی ڕەنگین
بۆ ناو گوڵدان
بەجێدێڵێ.
کە وەختێکیش ئاسک ئەمرێ
دوای خۆی مسک بەجێدێڵێ.
هەر کاتێکیش کە من مردم
دوای خۆم بۆ ئێوە و کوردستان
هەندێ شیعری
نازدار و جوان
بەجێدێڵم.