درشتی

از کتاب:
بەرهەمی خاوێن
اثر:
علی عارف آقا (1910-1996)
 1 دقیقه  337 مشاهده
ئەوانەی وا لەگەڵ خەڵکا درشتن
لە ژینا ناتەواون وەک بڕشتن
هەتا ماون کە قەت ناڕۆن بەرەو پێش
تەبیعەت پەستن و دایم لە پشتن