قسەی کەسان

از کتاب:
بەرهەمی خاوێن
اثر:
علی عارف آقا (1910-1996)
 1 دقیقه  329 مشاهده
بە قسەی کەسان دەست نادەم لە دەست
قەت تەفرە ناخۆم بە ماستاوی خەست
لە خشتەم نابا قسەی چەور و نەرم
ئەڕۆم لە ژینا بە فەرمانی هەست