مووچە

از کتاب:
بەرهەمی خاوێن
اثر:
علی عارف آقا (1910-1996)
 1 دقیقه  356 مشاهده
ئەوەی میری کە ئەمداتێ بە مووچە
بەشی سێ نان و دوو کالیاری پووچە
گەرەکمە سەرکەوم بۆ پایە بەرزی
بەڵام سەرناکەوم ئەو پایە قووچە