بەرزی نەفس

«لە عەرەبییەوە وەرگیراوە»
از کتاب:
بەرهەمی خاوێن
اثر:
علی عارف آقا (1910-1996)
 1 دقیقه  528 مشاهده
تەعامێ هات و مێشی تێ ورووکا
دەنی تەبعم کە نەفسم ئیشتهای کا
بڵند و بەرزە نەفسم وەک دەماوەند
کە هەرگیز ئارەزووی بەرماوە ناکا