هاشە و هووشە

از کتاب:
بەرهەمی خاوێن
اثر:
علی عارف آقا (1910-1996)
 1 دقیقه  359 مشاهده
ئەوەی هاشەی کرد یا خۆی هەڵکێشا
هیچ فەڕقی مەکە تۆ لەگەڵ مێشا
ئەویش وەکوو مێش پیس و بێ نرخە
هەر گیزەی هەیە لەپاش و پێشا