نەوەی سواڵکەر

از کتاب:
بەرهەمی خاوێن
اثر:
علی عارف آقا (1910-1996)
 1 دقیقه  375 مشاهده
گەر نەوەی سواڵکەر ببێ بە سەردار
هەستی هەر پەستە کاری نالەبار
پارە سروشتی مرۆڤ ناگۆڕێ
شیرینی نایکا چارەی ژەهری مار