مەی لەبەر دەم بێ کە ئیمرۆ عادەتێکی جارییە

مەی
از کتاب:
دیوانی دڵدار
اثر:
دلدار (1918-1948)
 1 دقیقه  747 مشاهده
مەی لەبەر دەم بێ کە ئیمرۆ عادەتێکی جارییە
عادەتی چی؟ موئنسی چی؟ پیشەیی بێ کارییە
جامی یێکەم فڕ ئەکەیت تۆ هەستی دڵشادی دەکەی
شاد و نۆشی چی بێ یاران... عیللەتێکی سارییە
عیللەتی سیحەت ئەبا، غارەتگەرێکە، نیگبەتە
لازمە تەسلیمی کەی، تەسلیمی کەی، ناچارییە
هەر کەسێ ئیدمانی مەی کرد خۆی ئەخاتە داوەکەی
ئاخری هەر ڕەنجەڕۆیە هەم لە عیزەت عارییە
فەرقی ئینسان و وڵاغ ئەندیشەیە، ئەندیشەیە
بۆ نەمامی عەقل و ئیدراک مەی دزێکی کارییە
چەند کەسێکم من ئەناسین خاوەنی جاهـ و شەرەف
ئێستە مەنکووبی شەرابن پیشەیان غەمخواریە
سیححەت و ماڵ و شەرەف ڕۆیی لە باجی بادەیان
عەیش و نۆش هەر زیللەتە تا ئاخیرەت یەکجارییە
ئەی نەکەی گیانە بنۆشی ئەم ئەداتەی موخریبە
چونکە ناوی خۆش و کاری عەینی ژاری مارییە