فەسڵی ئەوەڵ

از کتاب:
تەئریخی جاف
اثر:
کریم بیگ جاف (1885-1949)
 1 دقیقه  1479 مشاهده

بەیانی عەدەدی تایفەکانی جاف لە ئێران و لە کوردستانی باباندا کە داخڵی عێراقە. ئەم عەشیرەتە بە عومووم پێیان ئەڵێن جاف و ئەم تایفانە ئیسمیان ئەمەیە:

تایفەکانی جافی بابان:

ئیسمی فیرقە: میکایەڵی، شاتری، ڕۆغزادی، تەرخانی، باشیکی، هاروونی، سەدانی، کەماڵەیی، بەداخی، عەمەلە، عیسایی، گەڵالی، نەورۆڵی، یەزدانبەخشی، وەڵی، نەژوێنی، مەسۆدی، شێخ ئیسماعیلی، سۆفی وەند، تاوەگۆزی، میراولی، پشتماڵە، سمایل عوزێری، بێسەری، چووچانی، تیلەکۆ.

ئەم چەن تایفە لە جافەکانی ئێران جوێ بوونەوە و هاتوونە شارەزوور و خاکی بابان کە داخڵی عێراقە و تایفەکانی جاف کە لە ئێران ماوەتەوە ئەمەیە کە ئەینووسم:

قوبادی، باوەجانی، ئیمامی، یەناخی، قادرمیروەیسی، تایشەیی، کۆیک، نێرژی، دەروێشی، وەڵەد بەیگی، دەلەژێری، کۆکۆیی، زەردوویی، عەلی ئاخەیی، پەپڵی، تاوەگۆزی، دووڕوویی، کوێرەکی.