لای خوداوەندی شیرینی جوانی

خواوەندی جوانی
از کتاب:
دیوانی بەختیار زێوەر
اثر:
فایق زیور (1908-1952)
 1 دقیقه  541 مشاهده
لای خوداوەندی شیرینی جوانی
ملکەچ وەستابووم بە پەرێشانی
بە دڵی پاک و سەری بێ غوروور
ورد ئەبوومەوە لە جوانی پڕ نوور
لەپڕ شەماڵێ هەڵی کرد لە من
هات دای لە هەستم بردی شنەشن
بۆ ناو ئاسمانی بیری بێ پایان
فڕاندی ساتێ لێی نەگرت وچان
ئێستە لەوێدا کەوتووەتە شادی
مەستی دڵداری و نەشئەی ئازادی