شێوەت کە هەڵی داوە لەسەر چاوی خەیاڵم

از کتاب:
دیوانی بەختیار زێوەر
اثر:
فایق زیور (1908-1952)
 1 دقیقه  661 مشاهده
شێوەت کە هەڵی داوە لەسەر چاوی خەیاڵم
یادت لە دەروونمایە و پێی شاهـ و قەڕاڵم
نامەت لەبری تاجی سەرم زینەتی گیانی
هێشتاکو ئەڵێی نۆکەرم، ئەی هەشت بێ بەماڵم