تەلار

از کتاب:
ئاوات و ڕەنج
اثر:
کامران مکری (1929-1986)
 1 دقیقه  680 مشاهده
من ئاواتێکم هەبوو زوو
وەک خەوی خۆش لە دەستم چوو
یارێکم هەبوو وەک باڵدار
فڕی بۆ ناو کۆشک و تەلار
مەل بۆم گریا نەگریام خۆم
سەرم نەنایە سەر ئەژنۆم
ئەی گوڵی گەشاوەی بەهار
با تۆ ماچ کەم لەجیاتی یار