هەر وەکوو ئەشکم بەڕەنگی سووری خوێ خوێنینە کوز

از کتاب:
دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی
اثر:
شیخ رضا طالبانی (1831-1910)
 1 دقیقه  1439 مشاهده
هەر وەکوو ئەشکم بەڕەنگی سووری خوێ خوێنینە کوز
داستانی شاهنامەی خوسرەو و شیرینە کوز
ئینشیقاقی هەروەکوو کاڵەک لەبەر شیرینە کوز
هەر کەسێ نەیچەشتبێ نازانێ چەند شیرینە کوز