رشته‌ی مهر

از کتاب:
شاری دڵ
اثر:
سید کامل امامی (1903-1989)
 1 دقیقه  658 مشاهده
رشته‌ی مهر به هر بی‌سر و پا نتوان بست
دل بهر دلبر بی مهر و وفا نتوان بست
دل چو یک مرغک وحشی است به هر کوی و دری
به دو سه دانه و دام به ریا نتوان بست
هیچکس بر نفس باد صبا تکیه نکرد
تکیه بر دلبر پر جور و جفا نتوان بست
داد و بیداد ز دست فلک کج‌رفتار
همه لغو است و غلط، دست قضا نتوان بست
«کاملاتخلص» عهد و وفا نیست ز کس، دست بکش!
تکیه بر عهد و وفا جز به خدا نتوان بست