تووکی شۆرەتی

از کتاب:
دیوانی حەقیقی
اثر:
حقیقی (1902-1996)
 1 دقیقه  439 مشاهده
کەوتم دەسم شکا و بە عەمەل ڕۆیی حوکمی چاو
باوم نەماوە باوە، بە فوو بەندە عومری ماو
تەنیا لە من کراوە دەڵێی تووکی شۆرەتی
ئێستا بە چاوی کوێرەوە دەگرم دەسی شکاو