چایچی وەرە چای تێکە نەوێژی چای چی

از کتاب:
دیوانی حەقیقی
اثر:
حقیقی (1902-1996)
 1 دقیقه  540 مشاهده
چایچی وەرە چای تێکە نەوێژی چای چی
باسی کەر و گا بەسیە کەری چی گای چی
کەللەی دە هەزار قەیسەر و دارا بووە خاک
خۆڵت وە سەری قەیسەری چی دارای چی