دڵ وە زەنجیر فەراقت راهـ ئازادیش بەنە

از کتاب:
چەپکە گوڵ
اثر:
شامی کرمانشاهی (1917-1984)
 1 دقیقه  1042 مشاهده
دڵ وە زەنجیر فەراقت راهـ ئازادیش بەنە
کار دڵ هەردەم وە دووریت، داد و ئاهـ و شیوەنە
داد وە بەدعەهدی خووبان هەر کەسی دیرید وەلی
گووش گەردوون ستەمگەر کەڕ وە فەریاد مەنە
دڵ وە فەریاد و فوغان کرد خیش و بیگانە مەلوول
بیوەفا! ئایا دڵ تۆ سەنگ سەخت، یا ئاهەنە
سەنگ ئومید وساڵت شیشەیی سەبرم شکاند
بەرقِ شەمشیرِ فەراقت قاتڵِ گیان و تەنە
خوەم عەجەب دیرم وە تاڵەی شوومِ کەچبنیادِ خوەم
میهرەبانی گەرد هەر کەس کەم، وە گەردم دوشمەنە
بیسەبەب سەرگەشتە مەجنوون چی وە سەحرایِ جنوون
مەر نەزانست ڕەسم خووبان بیوەفایی کەردەنە؟
تا دەم مردن دەمادەم، دەم وە دیدار تو دەم
تا بزانی دڵ ئەسیر چاهـِ غەم، چون بیژەنە
گیان وەچەنگاڵ فەراقی دەر نیەکەی شامیتخلص! نەکە!
داد وە بەدعەهدیِ خووبان، مایەیِ خوون خوەردەنە