درێغ وەختێ کە ساخ بووم خزمەتی زۆری نەخۆشم کرد

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  682 مشاهده
درێغ وەختێ کە ساخ بووم خزمەتی زۆری نەخۆشم کرد
کە وەختێ خۆم نەخۆش کەوتم کەسێ نەیپرسی ما یا مرد!