تەرازووی دنیا ئاسمانە و زەوی

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  634 مشاهده
تەرازووی دنیا ئاسمانە و زەوی
یەکێکی بەرزە و یەکێکی نەوی