بۆ مامۆستا هەردی

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  611 مشاهده
دیاری شوان هاڵەکۆکە
دیاری فەلایش نیسک و نۆکە
دیاری باخەوانیش سێوە
دیاری نووسەریش کتێوە
ئەم گوڵستانی سەعدییەاعلام
پێشکێش بە ئەحمەد هەردییەاعلام