تەرجەمەی شیعرێکی شاهی نەقشبەند

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  609 مشاهده
یاڕەب چەن خۆشە بێ باڵ فڕین
گەردشی دنیا بە بێ پا و ماشین
بە بێ چاو گریان بە سۆز و بە کوڵ
بێ مننەتی دەم قاقا و پێکەنین!