شێخی سەنعان

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  1396 مشاهده
ئەمن شێخی سەنعانم، بێچارە و سەرگەردانم
پەریم هاتۆتە خەونێ، بردی دڵ و ئیمانم
زونناری بەستە ئەستۆم، قورعانی پێ سووتانم
شەپقەم نایەی جێی مێزەر، بەرازی پێ لەوەڕانم