حەیفە بۆ گەنم هەمووکەس ئەیخوا

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  572 مشاهده
حەیفە بۆ گەنم هەمووکەس ئەیخوا
تۆ بۆچی منت دروس کرد ئەی خوا
وتی بۆ ئادەم لە بەهەشت دەرکەم
تۆم دروس نەکرد ببی بە کەیخوا!