نەورۆز

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  632 مشاهده
ڕۆژی نەورۆز ڕوومەتی وەک ڕۆسەمی دەستان هەڵات
دێوسپی زمسان کەژ و کێوی بڕی و دەرچوو هەڵات
ڕەببی پیرۆز بێ لە کوردانی بزێو و گەرمەخوێن
هەم بە شانازی عمووم و هەم بە سەربەرزی وڵات!