لەسەر ڕووی زەوی نووستوو دەبینم

از کتاب:
لە چوارینەکانی خەیام
اثر:
عونی (1914-1992)
 1 دقیقه  192 مشاهده
لەسەر ڕووی زەوی نووستوو دەبینم
لەژێر زەویدا زیندوو دەبینم
لە چۆلی نەبوون هەرچەند دەنواڕم
نەهاتووەکان و ڕۆییوو دەبینم
خیام:
بر مفرش خاک خفتگان می‌بینم
در زیرزمین نهفتگان می‌بینم
چندانکه به صحرای عدم مینگرم
ناآمدگان و رفتگان می‌بینم