لو کان یعلم أنت من جیرانه

الامام الاعظم
از کتاب:
اشعار فارسی شیخ رضا
اثر:
شیخ رضا طالبانی (1831-1910)
 1 دقیقه  773 مشاهده
لو کان یعلم أنت من جیرانه
من قبره فرّ الامام الاعظم