صرت غرقا فی الخطایا ذاب قلبی بالذنوب

از کتاب:
دیوانی عاسی
اثر:
ملا مصطفی عاصی (1885-1975)
 1 دقیقه  562 مشاهده
صرت غرقا في الخطايا ذاب قلبي بالذنوبعربی
راجيا جئت ببابك انت ستار العيوبعربی
روسیاه‌ روی نیکان در سرای محشرمفارسی
ربنا تبت اليك انت غفار الذنوبعربی
در گذار از جرم و عصیان نیست ملجا غیر توفارسی
فاعف عني يا الهي انت فتاح القلوبعربی
زاندمی گشتم مکلف در گناهم هر دمیفارسی
ربنا اذ انت تدري انت علام الغيوبعربی
عاصیتخلصا عاری ندارد باز آی بر دعافارسی
راجيا جئت ببابك انت ستار العيوبعربی