دەروێشێک موری گرتبوو وردە وردە ئەڕۆیشت...

از کتاب:
ڕشتەی مرواری (بەرگی ٣)
اثر:
علاالدین سجادی (1907-1984)
 1 دقیقه  464 مشاهده

دەروێشێک موری گرتبوو، وردە وردە ئەڕۆیشت بۆ دەرویشی. کابرایەکی تووش بوو، پێی وت: مام دەروێش ڕۆیشتنت چۆنە؟ وتی: «وەڵڵا عەبایەک ئەخۆم و عەسایەک ئەڕۆم» وتی: بە پانی یا بە درێژی؟ وتی: «ها ها ماڵت کاول نەبێ، بۆ چ چەپەرم بە درێژی بڕۆم»